Søk etter turer og aktiviteter

Vis avansert søk

Påmelding

Fakta

Turdatoer
15.03.2012

Merk at datoen for denne turen er passert!

Passer for
Voksne, Ungdom
Kontakt/påmelding
Bjørn-Olav Hagesether
47 90 50 90
Arrangeres av
Nordhordland Turlag

Ambassadørkurs

Kurs

KURSET ER AVLYST
Målet med eit Ambassadørkurs er at etter endt kurs skal deltakarane ha:

God kunnskap om DNTs og medlemsforeninga sine mål og strategiar.
God kunnskap om DNTs og medlemsforeninga sine basisaktivitetar, ruter og hytter.
God kjennskap til friluftslova og allemannsretten.
Kunnskap om DNTs turleiarutdanning
Kunnskap om presentasjonsteknikk og profileringsaktiviteter.

Målgruppe for kurset:

Alle tillitsvalde og andre som på ein eller annan måte representerar turlaget med merking og dugnad o.l.
Alle som vil starta på turleiarstigen til DNT Vegleiarar i Barnas Turlag

Den Norske Turistforening si turleiarrutdanning skal gje ein lik basiskompetanse til turleiarar i medlemsforeiningane. Ein skal sikra at trygghet og trivsel for turdeltakarane på fellestur er ivaretatt, og bidra til å stimulere turdeltakarane til å drive eit enkelt, aktivt, trygt og miljøvennlig friluftsliv i tråd med norsk friluftslivstradisjon.

Kurset går over 3 timar ein kveld.
Stad: Knarvk vidaregåande skule, Juvikstølen
Tid: kl. 18.00

Kurset er gratis.